Panorama III.02.08


WYSZUKAJ


MENU PODMIOTOWE

MENU TEMATYCZNE

 

Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 373648
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH

GMINNY OSRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH

Ul. Dworcowa 27/1

83-250 Skarszewy

tel. 58 588 25 37, 58 588 29 62

e-mail: goosip@hot.pl

 

p.o. Dyrektor GOOSiP w Skarszewach

Cecylia Hinz


Do obowiązków dyrektora należy:

 1) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy z obowiązującymi przepisami działalności administacyjno-gospodarczej i finansowej Ośrodka oraz szkół i przedszkoli objętych zakresem działania Ośrodka,

2) współdziałanie w wykonaniu zadań wynikających z zakresu działania Ośrodka z dyrektorami szkół i przedszkoli,

3) zawieranie umów o wynajem mieszkań dla nauczycieli z osobami fizycznymi,

4) zlecanie i zawieranie umów na wykonywanie usług projektowych,

5) zlecanie i zawieranie umów na wykonywanie robót remontowych na rzecz szkół i przedszkoli,

6) gospodarowanie osobowym funduszem płac Ośrodka oraz podział funduszu płac dla szkół i przedszkoli,

7) administrowanie funduszem socjalnym na podstawie porozumienia z dyrektorami szkół i przedszkoli,

8) podział budżetu w zakresie wydatków rzeczowych na poszczególne szkoły i przedszkola,

9) blokowanie wydatków szkół i przedszkoli w przypadku naruszenia dyscypliny budżetowej,

10) rozpatrywanie wniosków dotyczących spraw gospodarczych jednostek objętych obsługą ośrodka,

11) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym oraz zastępowanie gminy w postępowaniu sądowym,

12) nadzorowanie merytorycznej działalności pracowników administracyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy,

13) dokonywanie szczegółowego podziału czynności pomiędzy poszczególnymi pracownikami Ośrodka,

14) reprezentowanie Gminnego Ośrodka na zewnątrz,

15) zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,

16) organizowanie zakupów pomocy naukowych,

17) opracowywanie planów remontów kapitalnych i bieżących obiektów oświatowych,

18) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych, mieszkalnych i gospodarczych,

19) sprawowanie nadzoru doraźnego nad organizacją i terminowością wykonywanych robót i organizowanie odbioru robót,

20) udział w czynnościach przekazywania majątku i dokumentacji w przypadku zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół i przedszkoli,

21) organizowanie zaopatrzenia szkół i przedszkoli w opał,

22) organizowanie dowozu uczniów do szkół,

23) gospodarowanie środkami transportu,

24) wykonywanie czynności zleconych przez Burmistrza,

25) w przypadku nie pełnienia obowiązków przez dyrektora z powodu urlopu lub choroby albo innych przyczyn obowiązki dyrektora wykonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora,

26) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Skarszewach.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2787

Treść wytworzył(a): Grezgorz Wencki, 2015-04-14 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Grzegorz Wencki, 2015-04-14 09:15:36

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-05-21 14:09:21